VB wil één Vlaamse lijst in Brussel

Vlaams Belangvoorzitter Gerolf Annemans heeft met Brussels fractieleider Dominiek Lootens een brief geschreven naar zijn collega's van de andere Vlaamse partijen om volgend jaar een gemeenschappelijke lijst in Brussel in te dienen.

Door het BHV-akkoord is het wiskundig quasi onmogelijk geworden dat de Vlaamse partijen in Brussel op eigen kracht nog een Kamerzetel in de wacht slepen bij de federale verkiezingen. Het Vlaams Belang vreest dat bepaalde Nederlandstalige partijen van plan zijn om via Franstalige lijsten aan verkozenen te geraken. "Als Brusselse Vlamingen bindt men zich met handen en voeten aan de Franstaligen en wordt het quasi onmogelijk om onafhankelijk van diezelfde Franstalige lijsten in de Kamer te zetelen", zegt Annemans. "De enige manier om nog een echte Vlaams-Brusselse vertegenwoordiging te hebben in de Kamer is een gemeenschappelijke Vlaamse lijst in Brussel. Onze partij wil dan ook de hand uitsteken naar alle Vlaams-Brusselse partijen om inderdaad zo'n gemeenschappelijke lijst voor Kamerverkiezingen in te dienen om op dit vlak en desnoods voor één keer de partijpolitieke tegenstellingen te overstijgen", zo besluit de brief.

Of de demarche van het Vlaams Belang enige kans op slagen heeft, is zeer de vraag. In het verleden hebben de overige traditionele partijen en de groenen steeds elke samenwerking met het Vlaams Blok/Belang geweigerd op basis van het 'cordon sanitaire'.