Lieten: “We moeten nu in hen investeren”

Er moet dringend iets gedaan worden aan de toenemende armoede bij de allerjongsten. Daarom is er nu een Kinderarmoedefonds opgericht, dat concrete projecten wil steunen om armoede bij ons terug te dringen. Het fonds rekent daarvoor op geld van de overheid, maar ook van burgers en bedrijven. Want het probleem van kinderarmoede wordt alsmaar erger, dat bevestigt ook Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a).