Eén kind op tien leeft in armoede

In Vlaanderen groeit één op de tien kinderen op in een kansarm gezin. Concreet gaat het om zo’n 130.000 kinderen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die opgroeien in armoede niet alleen ontwikkelingskansen missen, maar het later vaak ook moeilijk krijgen op het vlak van werk, huisvesting en gezondheid.

Om de problematiek aan te pakken, is het Vlaamse Kinderarmoedefonds opgericht. Dat fonds wil iedereen betrekken bij de strijd tegen kinderarmoede. "We willen een brede
maatschappelijke mobilisatie realiseren en zo strijden tegen een van de grootste onrechten in onze samenleving", zegt Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten.