Akkoord over Tihange 1

Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) heeft samen met Electrabel en EDF een akkoord bereikt over de voorwaarden die nodig zijn om de kerncentrale van Tihange tien jaar langer open te houden. Het kernkabinet heeft gisteren het akkoord goedgekeurd. Dat schrijven L’Echo en De Tijd. Eigenaars Electrabel en EDF krijgen een vaste prijs voor de kernenergie die tot 2025 zal geproduceerd worden. Maar als de marktprijs hoger uitvalt, dan mogen Electrabel en EDF daarvan 30 procent houden. De overige 70 procent is voor de Belgische staat. Volgens berekeningen zou dat de staat over tien jaar tot 1,25 miljard euro opleveren. De regering wil met de opbrengst maatregelen financieren om de concurrentie op de elektriciteitsmarkt te bevorderen en om de kosten van de windparken op zee tegemoet gaan.