Jongeren die sporten drinken meer alcohol

Jongeren die aan sport doen, drinken dubbel zoveel als hun leeftijdsgenoten die niet in een sportclub zitten. Dat schrijft De Standaard op basis van een onderzoek van kindergastro-enteroloog Thierry Devreker van het UZ Brussel.

Bij achttienjarige jongens kan het drankgebruik oplopen tot 28 glazen per week. Meisjes drinken minder, maar ook bij hen is het effect van de sportclub te merken. Vanaf achttien blijken competitieve sporters minder te gaan drinken, omdat ze zich serieus met sport gaan bezighouden.

De resultaten liggen in lijn met andere onderzoeken in Nederland, Frankrijk, Brazilië en Australië. Devreker ziet verschillende oorzaken. Zo zouden de jongeren via de drank wegvluchten van individuele druk zoals opmerkingen van de coach of faalangst, maar ook groepsdruk en het voorbeeld van ouders aan de zijlijn spelen mee. Bovendien stelt Devreker dat alcohol nauw verbonden is met sport en met rolmodellen uit de sport. Zo zijn er nu bijvoorbeeld de blikjes Jupiler met gezichten van de Rode Duivels op.

Devreker stelt voor om geen alcohol meer te verkopen in de sportkantine wanneer er jongeren aanwezig zijn.