Meer aangiften belastingen gedaan

Er zijn steeds minder mensen die hun belastingaangifte niet indienen. Op 30 juni vorig jaar waren 263.079 aangiften in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) niet ingediend. Dat is minder dan voor de aanslagjaren 2010 en 2009. Op 30 juni 2011 waren er 301.536 niet-ingediende aangiften. In 2010 waren het er nog 327.205. De trend zet zich, door want voor het aanslagjaar 2012 waren eind 2012 246.199 aangiften niet ingediend.

Dat blijkt uit het antwoord van minister Koen Geens op schriftelijke vraag van Luk Van Biesen (Open Vld). "Loontrekkenden en gepensioneerden vormen de grootste groep blijvende niet-indieners, de overige zijn zelfstandigen. Bij de loontrekkenden is de leeftijdscategorie onder de 30 sterk vertegenwoordigd. Vaak gaat het om niet-beroepsactieven. Bij de zelfstandigen gaat het vooral om 35-50-jarigen in een beroepsactieve periode met risico's zoals het opstarten zaak, faillissement, stopzetting,... Het aantal niet-indieners is het grootst in grootsteden, wat wellicht verband houdt met hun sociaaleconomische situatie", aldus Geens.