"Taaltest bekrompen vorm nationalisme"

Fysicaprofessor Frederik Denef van de K.U. Leuven haalt in het studentenblad Veto zwaar uit naar de verplichte taaltest voor professoren. De regeling rond de taaltest voor professoren die in een vreemde taal willen doceren is "geïnspireerd door een bekrompen vorm van Vlaams nationalisme, met nauwelijks verborgen vijandigheid tegen de academische wereld."

Denef is de enige professor aan de KUL die weigert deel te nemen aan de test. Nochtans woonde hij tien jaar in de VS, gaf hij drie jaar les aan de Colombia University, en vier jaar aan het prestigieuze Harvard. Maar de professor “weigert deel te nemen aan zo’n farce.” "De test verhindert internationalisering en ze haalt de kwaliteit van het onderwijs naar beneden. Ze versterkt de cultuur van wantrouwen en bureaucratie die meer en meer begint te heersen."

De beoordeling van het taalniveau van de prof zou door de studenten moeten gegeven worden, via evaluaties, vindt Denef. "De Duitser Albert Einstein werkte in de VS. Hij kende het Engels niet goed, hij was dyslectisch en kon niet goed spellen. Door de taaltest zou Einstein vandaag geen professor kunnen worden aan een Vlaamse universiteit".