Kerk vrijgesproken na groepsklacht

De groepsklacht van een veertigtal slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk, zal zonder gevolg blijven. De dagvaarding van de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen is namelijk nietig verklaard. De rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft dat dinsdag beslist.

Met de groepsklacht wilden de slachtoffers niet zozeer de feiten zelf aanklagen –die zijn trouwens ook verjaard – maar wel de verantwoordelijkheid van de kerkelijke overheid. Die zouden een onvoorzichtig beleid hebben gevoerd, en daardoor de slachtoffers in de kou hebben laten staan.

De rechtbank heeft dat nu allemaal verworpen. Ten eerste kan de Heilige Stoel niet vervolgd worden, door de soevereine immuniteit die het geniet. Ten tweede is er ook een probleem met de groepsklacht: volgens de rechtbank moet ieder slachtoffer apart klacht indienen. Een persoon kan geen dagvaarding indienen in naam van andere personen.