Begrotingsopmaak 2014 is begonnen

Het kernkabinet heeft vanmiddag voor het eerst samengezeten om te praten over de begroting van volgend jaar. De topministers van de regering-Di Rupo moeten op zoek naar bijna 360 miljoen euro om de begroting 2014 op koers te houden.

Concreet heeft de regering 359 miljoen euro nodig om de begroting binnen de krijtlijnen te houden van wat Europa heeft vooropgesteld. Dat betekent een maximaal tekort van 2,25% op het bbp.

Volgens de ministers zullen er geen extra belastingen komen. Een meevaller is dat de spilindex volgend jaar een maand later wordt bereikt, waardoor 90 miljoen euro minder moet worden uitgegeven aan een verhoging van de ambtenarenlonen. Bovendien zullen enkele geplande investeringen niet gebeuren.

De topministers hebben dan ook alle vertrouwen in de begrotingsopmaak. Dinsdag komt het kernkabinet opnieuw samen.