Taaltest docenten met jaar uitgesteld

De taaltest voor docenten die in een vreemde taal willen lesgeven, wordt pas volgend academiejaar ingevoerd. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Docenten die waren gebuisd, krijgen zo een jaar de tijd om hun taalkennis bij te spijkeren.

Vanaf dit jaar moest wie in een vreemde taal wilde lesgeven, zoals het Engels, een taaltest afleggen. Docenten die daar niet voor slaagden, moesten in principe overschakelen naar het Nederlands.

De test was heel omstreden. Zo bleek tien tot twintig procent van de professoren en docenten die in het Engels lesgeven, niet over het vereiste taalniveau te beschikken. Volgens de krant De Morgen waren er ook 1.933 docenten en 107 professoren die de taal niet hadden afgelegd.

“Wie al deelnam aan de test en slaagde, hoeft geen verdere stappen te ondernemen”, luidt het bij de Vlaamse regering. “Wie niet slaagde of niet deelnam krijgt nog een jaar de tijd om dat wel te doen”.