Slechts 5 nieuwe priesterkandidaten

Slechts vijf mannen hebben zich ingeschreven voor de priesteropleiding in Vlaanderen. Het bisdom Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel hebben elk twee kandidaten, het bisdom Antwerpen één. In Gent en Hasselt zijn er geen kandidaten.

Er zijn momenteel 21 seminaristen in Vlaanderen. Het priestertekort lijkt dus alleen maar groter te zullen worden. Aartsbisschop Léonard richt zijn pijlen daarom op priesterkandidaten uit het buitenland. Toch zien de meeste Vlaamse bisdommen dat niet zitten.