“Renoveer oud huis niet, sloop het”

"Heel wat oudere woningen zouden beter volledig worden herbouwd of gerenoveerd, in plaats van isolatiepremies te verstrekken", zegt denktank Argus woensdag in De Standaard. De milieustudiegroep, die nauwe banden heeft met KBC en Cera, voerde een onderzoek naar energie in Vlaanderen, en sprak daarvoor met Vlamingen die heel wat energie-expertise hebben. In het rapport valt vooral het hoofdstuk over huishoudelijke verwarming op. Het huidige Vlaamse beleid is achterhaald, klinkt het.

Argus besluit in het hoofdstuk over huishoudelijke verwarming onder meer dat er heel snel een sociale kloof groeit tussen twee groepen Vlamingen: enerzijds zij die in een zeer energiezuinig huis wonen, anderzijds zij die zo'n woning niet kunnen betalen en dus heel wat geld moeten blijven uitgeven voor de verwarming van hun huis. De Vlaamse subsidiepolitiek dreigt die kloof nog groter te maken.

In het rapport merkt Argus op dat er voor nieuwbouw almaar strengere eisen worden opgelegd, maar dat er amper Europese regels zijn om bestaande woningen energiezuiniger te maken. En het zijn net de bestaande woningen die het grootste besparingspotentieel bieden. De denktank meent dat de herziening van het beleid gecombineerd moet worden met het aanbieden van nieuwe financieringsmethodes. De overheid kan bijvoorbeeld de isolatie- en renovatiepremies vervangen door sloop- en bouwpremies.