10 % professoren gebuisd voor Engels

Tussen tien en twintig procent van de professoren en docenten die in het Engels lesgeven, haalt in een test niet het vereiste taalniveau, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. Strikt gezien mag een gezakte prof zijn vak niet meer in het Engels geven. De universiteiten vragen nu een overgangsregeling.

De docenten van de universiteiten en hogescholen die in het Engels lesgeven, moesten de afgelopen maanden op vraag van de Vlaamse overheid een taaltest afleggen. Aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) haalt 20 procent het vereiste niveau niet. Aan de Universiteit Antwerpen is dat 13 procent, aan de UGent 14 procent, aan de UHasselt tussen 15 en 20 procent en aan de KU Leuven 10 procent.

Sommige professoren die gebuisd zijn, doceren al decennia in het Engels. Klachten over hun taalgebruik hebben ze tot nog toe niet gekregen. Ze zijn boos, teleurgesteld en gekwetst. "Deze mensen zijn een kei in hun discipline. Er zitten poten¬tiële Nobelprijswinnaars bij. Ze publiceren in Engelstalige tijdschriften, spreken op internationale congressen. En dan gebeurt dit. Er zijn er die foert zeggen. Voor hen hoeft die Engelstalige cursus niet meer", zegt Kristiaan Versluys, directeur onderwijs aan de UGent, in de krant.

Aan de VUB morren vooral de ingenieurs. Zij vinden dat de test mijlenver van hun vaktaal staat. Het wrange is dat in de ingenieurswetenschappen Engels als voertaal heel courant is.

De universiteiten vragen nu een overgangsregeling. Zo zou een niet-geslaagde docent dit academiejaar nog mogen voortdoen en zich ondertussen bijscholen. Maar het decreet, dat de taaltest Engels oplegde, voorziet dat niet. Er is wel een achterpoortje: er kan een andere titularis voor het vak worden aangesteld. Die kan zich dan gewoon door de gezakte prof laten vervangen. Maar de instellingen lijken niet van plan daar gebruik van te maken.