Poging witwassen via advocaten

Verscheidene Brusselse advocaten zijn gecontacteerd door buitenlandse ondernemingen met de vraag om in hun naam geld te recupereren bij schuldenaars, een praktijk waarmee men geld wou witwassen, zo staat te lezen in de krant Le Soir.

De argwaan van de advocaten werd gewekt door het feit dat de schuldeisers noch de schuldenaars in België gevestigd waren en door de atypische reactie van de schuldenaars. De advocaten hadden hen amper gecontacteerd of ze boden zich al aan om te betalen, via een overschrijving of het zenden van een cheque naar de advocaat. Vier leden van de balie zeggen dat ze gecontacteerd werden door Chinese bedrijven, maar hun aantal zou veel hoger liggen, volgens Le Soir. Er loopt echter geen onderzoek, zo stelt stafhouder Michel Vlies, die uitlegt dat advocaten gebonden zijn door het beroepsgeheim, ook al weigeren ze op te treden voor vermoedelijk frauduleuze bedrijven.