Staking afgewend bij Brussels Airlines

Bij SN Brussels Airlines zijn vakbonden en directie het eens geraakt over een akkoord, dat de werkdruk voor het cabinepersoneel beter moet regelen. De vakbonden hebben hun stakingsaanzegging volledig ingetrokken en alle geplande acties zijn geannuleerd.

“We hebben bijkomende garanties gekregen, en die zitten nu gebetonneerd in een akkoord”, zegt Olivier Van Camp, secretaris voor de socialistische vakbond BBTK. Zo wordt er gegarandeerd dat cabinepersoneel na een zware vluchtcombinatie twee dagen rust ingepland krijgt, en is er een maximum ingesteld voor het aantal overuren.

Maar nog belangrijker is de oprichting van een commissie, die moet toekijken op de gelijke werkverdeling. “Zij moeten erover waken dat de regels toegepast worden zoals ze voorgeschreven zijn, een soort van watchdog”, aldus Van Camp. De commissie zal bestaan uit drie vertegenwoordigers van de werknemers, en drie van de werkgever . De bonden waren al langer vragende partij voor zo’n commissie, maar tot nu ging de directie van SN Brussels Airlines nooit akkoord.

“We zijn blij dat we tot een akkoord zijn kunnen komen over de werkverdeling”, zegt Van Camp nog. Want veel stakingen kunnen een bedrijf in financiële problemen brengen, “en we willen geen tweede Sabena”.