Artsen dreigen met einde nachtdienst

Voor veel dokters is de maat vol: de wachtdiensten zijn voor hen te gevaarlijk geworden. De grootste artsenvakbond dreigt er zelf mee om de wachtdiensten stop te zetten. Ze eisen extra veiligheidsmaatregelen, want het geweld blijft toenemen. Zo willen ze een chauffeur om hen te begeleiden. De kosten moeten gedragen worden door de overheid.