Meer kinderen in BuSO

Het aantal leerlingen dat naar het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) gaat, is dit schooljaar gestegen. Zowel de koepel van de katholieke scholen als het GO! meldt een toename, respectievelijk met 3,16 en 1,29 procent. Die cijfers staan vandaag in De Standaard.

"Onze samenleving wordt complexer en veeleisender, meer jongeren kunnen niet meer mee", zegt Richard Timmerman, hoofd buitengewoon onderwijs van het katholieke net. De stijgende tendens staat haaks op het discours van het beleid, dat erop mikt om net minder leerlingen naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan. Zij moeten meer een plaatsje krijgen in het gewoon onderwijs.

"We stellen vast dat ouders voor hun kinderen nadrukkelijk op zoek zijn naar de gespecialiseerde begeleiding die ze in het buitengewoon onderwijs vinden. Het gewoon onderwijs doet zijn best, maar kan aan die vraag niet voldoen", aldus Timmerman.

Een opmerkelijk fenomeen dat de scholen signaleren is dat het de grootouders zijn die naar een speciale school vragen. "Wellicht omdat zij voor een stuk instaan voor de opvang van de kinderen."