Bruggepensioneerden: 3 % vindt werk

Van de 2.994 bruggepensioneerden die zich vorig jaar inschreven bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), heeft amper 3 procent een baan gevonden. Dat is vandaag te lezen in De Tijd.

De VDAB activeert werklozen tot hun 58 jaar. "Enerzijds merken we dat veel werknemers er nog van uitgaan dat het brugpensioen de laatste halte is", klinkt het bij de VDAB. "Ze denken dat ze niet meer aan de slag moeten, maar dat is een vergissing. Anderzijds zijn veel werkgevers nog steeds niet geneigd om 50-plussers aan te nemen."

Een bruggepensioneerde die werk weigert, kan door de RVA gesanctioneerd worden. In 2011 stuurde de VDAB 5 dossiers door naar de RVA, voor 2012 zijn nog geen cijfers beschikbaar. "Wel zal het aantal dossiers dat doorgestuurd wordt stijgen, want we hebben onze aanpak geïntensifieerd."