Brugpensioen op 52 mag voor Ford Genk

De ex-werknemers van Ford Genk kunnen met brugpensioen vanaf 52 jaar. Minister van Werk Monica De Coninck heeft het dossier met herstructureringen, waaronder de regeling voor brugpensioen vanaf 52, goedgekeurd. Eind vorig jaar raakte bekend dat Ford Genk in 2014 definitief de deuren sluit.

Concreet komen werknemers die op het moment van de sluiting 52 jaar zullen zijn, in aanmerking voor het ‘Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag’ (SWT), het vroegere brugpensioen. Ze kunnen dan rekenen op een werkloosheidsuitkering en een toeslag van de werkgever.

De federale regering besliste in het regeerakkoord nochtans om de minimumleeftijd voor SWT te verhogen naar 60 jaar. Maar omdat de sluiting van Ford Genk aangekondigd werd in het najaar van 2012, valt ze nog onder de oude regeling.