60 % minder wilde dieren in 40 jaar tijd

In veertig jaar tijd zijn er zestig procent minder wilde dieren. Dat blijkt uit een rapport van WWF. Het gaat om gewervelde dieren, zoals zoogdieren, vissen en vogels. Vooral in de tropische gebieden is de situatie dramatisch: daar is bijna negentig procent van de dierenpopulatie verdwenen. De mens is de grote schuldige, zegt de organisatie. Volgens het WWF moet de natuur beter beschermd worden, en moeten we ook dringend aan natuurherstel doen. Bijvoorbeeld door op braakliggende terreinen bomen te planten.