"Vertrek Giel met het uur onzekerder"

Op dit ogenblik voert het parket nog een onderzoek naar de geplande reis van Giel, de jongen van vijftien die in India monnik wil worden. Dat onderzoek is bepalend voor zijn reis, want als het parket reden tot ongerustheid heeft, kan ze Jongerenwelzijn inschakelen, zegt VTM NIEUWS-journalist Aagje Vanthomme. Die kan dan nog een bijkomend onderzoek voeren en zelfs maatregelen nemen zoals hem verbieden om naar India te gaan. Of de jongen zelfs wegnemen bij zijn moeder. Maar zo ver is het nog lang niet, eerst moet het onderzoek afgerond worden.