Ledenvergadering bij N-VA Turnhout

De lokale N-VA-afdeling van Turnhout houdt een ledenvergadering om de bestuurscrisis van de stad te bespreken. De geschorste leden zijn niet uitgenodigd, tot hun grote woede.

Vorige week was er een vertrouwensstemming over het Turnhoutse stadsbestuur. Het stadsbestuur werd weggestemd, mede omdat zes N-VA-raadsleden tegen gestemd hadden. N-VA is deel van de meerderheid in Turnhout.

De zes werden prompt geschorst, net als twee andere leden die zich onthielden en drie bestuursleden. De elf zijn niet welkom op de vergadering. “Logisch”, zegt Kris Van Dijck, arrondissementeel voorzitter van N-VA. “Ze zijn geschorst als partijlid. Ze zullen wel nog gehoord worden via een interne procedure.”

De vergadering van deze avond heeft niet de bedoeling om tot beslissingen te komen. “Het is enkel de bedoeling om enige klaarheid te scheppen voor de vele partijleden”, zegt Van Dijck.