Niet iedereen vindt vingerscan goed idee

Tientallen scholen in ons land registreren hun leerlingen via vingerafdrukken. De kinderen moeten dan eerst hun vinger scannen voor ze de schoolpoort binnen- en buiten gaan. De scholen gebruiken het systeem onder meer om makkelijker voor- en naschoolse opvang te kunnen factureren.

Maar de vingerscan lokt ook heel wat kritiek uit. In Gent werd een proefproject zelfs stilgelegd. “Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe. Maar toch niet in een school”, klinkt het bok de Gentse schepen van Onderwijs.

Het gemeenschapsonderwijs zegt geen voorstander te zijn van het scansysteem. Volgens Mieke Van Hecke van het katholieke onderwijs zijn het de scholen zelf die de keuze voor zo’n systeem (kunnen) maken. “Maar als de Privacycommissie een principieel bezwaar heeft, dan zullen we onze scholen informeren”, aldus Van Hecke.