N-VA: "Schrap wet op majesteitsschennis"

De N-VA wil de wet op de majesteitsschennis afschaffen. Die wet dateert uit 1847 en stelt dat iedereen die de koning beledigt, een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete riskeert. N-VA-Kamerleden Kristien Van Vaerenbergh en Theo Francken dienden een wetsvoorstel in om de wet te schrappen.

Volgens de twee N-VA’ers is de wet totaal achterhaald en zijn er genoeg alternatieven om laster of beledigingen te bestraffen, ook ten aanzien van de koning. "Het is in een moderne democratie trouwens niet meer verdedigbaar dat een niet-verkozen staatshoofd geprivilegieerde wetten krijgt die enkel hem en zijn familie beschermen", voegt Van Vaerenbergh er nog aan toe.

Bovendien vindt Van Vaerenbergh het vreemd dat de wet nog bestaat, terwijl er in 2005 een andere wet werd afgeschaft die handelde over het beledigen van buitenlandse staatshoofden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had namelijk geoordeeld dat die wet in strijd is met het recht op vrije meningsuiting.

"Het is een opmerkelijke 'vergetelheid' dat de Belgische wetgever deze wet op het beledigen van buitenlandse staatshoofden wel afschafte maar die voor het eigen, binnenlandse staatshoofd niet", zeggen Van Vaerenbergh en Francken hierover.