Dossier Kasteelmoord

Kasteelmoord: "Geen partijdigheid"

In het onderzoek rond de Kasteelmoord is er geen sprake van partijdigheid. Tot dat oordeel kwam het Gentse parket-generaal. André Gyselbrecht, schoonvader van de vermoorde Stijn Saelens en verdachte in de zaak, had namelijk klacht ingediend omdat er contacten waren tussen de ouders van Saelens en de speurders. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Die contacten konden wijzen op partijdigheid, aldus de advocaat van Gyselbrecht Johan Platteau. Platteau had ook weet van ontmoetingen tussen speurders en de ouders van Saelens, waarbij de vertrouwelijkheid van het onderzoek in het gedrang kwam.

Niets van aan volgens het Gentse parket-generaal. Dat onderzocht de contacten die er waren tussen 31 januari 2012, toen Saelens verdween, en 17 februari, de dag dat zijn lichaam werd gevonden. Conclusie van het onderzoek: er zijn geen strafbare feiten gepleegd.

Bovendien dateren de contacten van toen er nog sprake was van een verdwijningszaak. Het is geen uitzondering dat bezorgde familieleden telefonisch terecht kunnen bij een speurder.

De klacht handelde ook over een Brugse magistraat en de familie-Saelens. Maar ook daar zijn er geen problemen aangetroffen door het parket-generaal. De verklaring ligt in familiale omstandigheden. Zo had de dochter van de speurder een relatie met de broer van Stijn Saelens.

Advocaat Johan Platteau is verbaasd over de conclusies en zal de feiten toch meenemen in het assisenproces.