“Kind met beperking weigeren mag”

Ieder kind heeft het recht om zelf te kiezen waar het school loopt. Ook kinderen met een beperking, zij mogen naar een normale school gaan als ze dat willen. Maar de scholen mogen die kinderen wel weigeren, als ze niet in staat zijn ze goed op te vangen. Dat zegt althans de koepel van het katholiek onderwijs. Volgens de koepel is zo’n weigering zelf in het belang van het kind.