Turnhout is officieel onbestuurbaar

De stad Turnhout is nu officieel onbestuurbaar. Een vertrouwensstemming tijdens de gemeenteraad is negatief uitgedraaid voor het huidige stadsbestuur, een coalitie van N-VA, SP.A en CD&V. Van de 35 raadsleden stemden er twintig tegen het beleid van het college. Opmerkelijk was dat zes N-VA-raadsleden tegen hun eigen partijleden stemden.

Aanleiding van de vertrouwensbreuk is een conflict binnen de N-VA van Turnhout tussen burgemeester Erwin Brentjens en een schepen enerzijds en de rest van de partij anderzijds. Het conflict sleept al lang aan, maar komt nu met de vertrouwensstemming tot een hoogtepunt.

"Het afdelingsbestuur van de N-VA heeft zich duidelijk (tot tweemaal toe) achter de bestuursploeg en het akkoord geschaard. Helaas menen een aantal verkozenen het opportuun om een eigen koers te varen, los van de partij,” luidt het in een persbericht van N-VA.

De stad Turnhout moet nu eerst de Vlaamse regering inlichten over de onbestuurbaarheid. Vermoedelijk zal gouverneur Cathy Berx aangesteld worden als bemiddelaar.