Van Rouveroij ruilt parlement voor unief

De Gentse liberaal Sas Van Rouveroij neemt ontslag als fractievoorzitter in het Vlaams parlement, omdat hij voorzitter wordt van de Raad van Bestuur van de UGent. Hij vindt zijn nieuwe opdracht moeilijk verzoenbaar met zijn voorzitterschap van de Open VLD-fractie in het Vlaams parlement. Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten heeft het ontslag aanvaard, zo meldt Sas Van Rouveroij in een persbericht.

Van Rouveroij volgt uittredend rector Paul Van Cauwenberge op als voorzitter. Als plaatsvervangend voorzitter werd Greet Riebbels verkozen, zo besliste de Raad van Bestuur maandagavond.

Sas Van Rouveroij, ontslagnemend fractieleider voor de liberalen in het Vlaams Parlement, studeerde rechten en Havenbeheer aan de Universiteit Gent en was tussen 1989 en 2009 schepen van de stad Gent. De Vlaams volksvertegenwoordiger bekleedde in het verleden voorzittersfuncties van verschillende organisaties , zoals de VVSG, Havenbedrijf Gent en vzw Bio Base Europe.

Plaatsvervangend voorzitter wordt Greet Riebbels, woordvoerder van het Instituut voor Landbouw- en Visserijwetenschappen en gemeenteraadslid voor sp.a in Gent. Riebbels was eertijds assistente bij de vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent en werkte twaalf jaar als journaliste, eerst bij Radio 2 en daarna bij de VRT-nieuwsdienst.

Tot 1 oktober waren de rector en vicerector van de UGent de respectieve voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur. Door een decreetswijziging kunnen voortaan enkel externen verkozen worden als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.