Haek zegt nee tegen opzegvergoeding

Spoorbaas Jannie Haek zal geen aanspraak maken op de opzegvergoeding van zowat 750.000 euro waar hij contractueel recht op heeft. Dat zei hij bij Terzake op Canvas. Haek wordt CEO van de Nationale Loterij en gaat dus weg bij NMBS Holding. 

"Geen haar op mijn hoofd heeft eraan gedacht om de opzegvergoeding op te nemen. Dat kan ik niet voor mijzelf, of voor mijn omgeving maken". Met die woorden ging Jannie Haek onomwonden in op de suggestie van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille aan de spoorbazen Jannie Haek en Marc Descheemaecker om afstand te doen van hun opzegvergoeding nu ze overstappen naar een andere overheidsjob.

De opzegvergoeding is volgens Haek een vorm van bescherming. In zijn jaren aan het hoofd van de NMBS Holding heeft hij meerdere ministers gekend, zo merkte hij op. Maar hij is nooit van plan geweest om de opzegvergoeding te combineren met zijn loon als baas van de Nationale Loterij. "Ik zal dan ook graag van deze opzegvergoeding afzien, als de minister mij dat vraagt", zegt Haek.

Jannie Haek verduidelijkte dat hij zowel zijn kandidatuur gesteld had voor de leiding van de NMBS als van de Nationale Loterij. "De spoorwegen liggen mij nauw aan het hart. Ik heb nooit de kans gehad om verantwoordelijkheid te dragen op het operationele vlak", aldus Haek, die er nog op wees dat de Nationale Loterij voor hem geen onbekende is, omdat hij er sinds 2003 regeringscommissaris is.