“Onderwijs wordt sowieso hervormd”

De redactie van VTM NIEUWS kreeg massaal veel vragen voor minister van Onderwijs Pascal Smet binnen. Heel wat vragen gingen over de grootte van de klassen. Smet stelt om te beginnen iedereen gerust: “Uit onderzoek blijkt dat de grootte van de klassen geen invloed heeft op de schoolprestaties.” Volgens de minister zijn er zeker in het lager onderwijs voldoende middelen om ervoor te zorgen dat er maar twintig leerlingen per klas hoeven te zitten. In de middelbare scholen verschilt de klasgrootte van studierichting tot studierichting. De onderwijshervorming moet daar volgens Pascal Smet beterschap in brengen.

Veel ouders uiten ook hun ongerustheid over de kostprijs van uitstappen en schoolspullen. Er is weliswaar een maximumfactuur, maar scholen hebben ook nog enige vrijheid. “Via de schoolraad kunnen ouders zeggen wat ze van de kosten vinden”, reageert de minister. “Voor de meeste scholen lukt het wel om betaalbare uitstappen te vinden. Zij zijn een voorbeeld voor de scholen, waar het niet lukt.” Huiswerk is een andere grote zorg van zowel ouders als leerlingen. Pascal Smet beseft dat er veel klachten over zijn. “Schoolhoofden moeten rekening houden met een betere spreiding”, zo zegt hij. “Daarenboven is bewezen dat leerlingen niet betere resultaten halen door veel huiswerk.”

VTM NIEUWS kreeg ook veel vragen van leerkrachten die met onbegrip reageren op berichten over het lerarentekort. “Er zijn grote verschillen van regio tot regio: in Limburg is er bijvoorbeeld geen tekort, maar in Antwerpen wel.” Ook tussen de vakken zijn er verschillen. “Er is bijvoorbeeld geen tekort aan geschiedenisleerkrachten, maar wel aan leerkrachten wiskunde.” Maar de belangrijkste reden voor het probleem is dat leerkrachten nu op het niveau van de school benoemd worden. “In de toekomst willen we dat ze op het niveau van de scholengemeenschap benoemd worden. Dat wordt weldra in de praktijk gebracht”, zo stelt Pascal Smet jonge leerkrachten gerust. Die schaalvergroting voor de benoemingen is een van de vele onderwerpen van de onderwijshervorming die Smet uittekende.

VTM NIEUWS kreeg ook over die herstructurering veel vragen. Velen vragen zich af waarom de minister die hervorming wil doorvoeren, terwijl uit verschillende onderzoeken blijkt dat er geen draagvlak voor is. Pascal Smet spreekt dat tegen. “Er is wel steun voor de herstructurering, onder andere op de arbeidsmarkt en bij de onderwijskoepels en pedagogen.” Hij erkent wel dat er veel vragen over zijn bij leerkrachten en ouders. “Daarom zullen zij een brochure krijgen en we gaan ook met hen in dialoog. Maar de beslissing is genomen en de trein is nu vertrokken.”

Tot slot waren er ook veel vragen van ouders van wie een kind in het buitengewoon onderwijs zit. Zij vinden het niet kunnen dat hun kind uren per dag onderweg is naar school. “Veel heeft te maken met de inplanting van de scholen. We beseffen dat dat beter kan.” Anderzijds wil hij er ook voor zorgen dat er meer kinderen naar het gewoon onderwijs kunnen en dus ook een school dichter bij huis vinden.