Sint-Niklaas negeert referendum

In Sint-Niklaas hebben zo’n 10.500 kiesgerechtigde inwoners een stem uitgebracht tijdens een referendum over de privatisering van de huisvuilophaling. Het merendeel van de opgekomen inwoners wil dat het stadspersoneel het huisvuil blijft ophalen, maar liefst 84% stemt tegen de privatisering. Toch legt het stadsbestuur de resultaten van het referendum naast zich neer en voert het de hervorming door. "De cijfers bewijzen dat deze problematiek mensen aangesproken heeft", aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). "Anderzijds, op basis van de opkomst zijn we niet van aard om de conclusie te trekken dat we onze plannen gaan afblazen of opnieuw ter discussie te stellen."

De vakbonden, die voldoende handtekeningen verzamelden om een volksraadpleging af te dwingen, reageren kwaad en ontgoocheld op de beslissing van het stadsbestuur. "Dit is gigantisch arrogant", aldus Patrick De Rudder (ACOD). "Men denkt zich alles te kunnen permitteren. 10.500 mensen kwamen stemmen en nu zegt men dat het maar om te lachen was. Dit is beneden alle peil." De socialisten in het Sint-Niklase stadsbestuur moeten het ontgelden bij ACOD. "Ik moet vaststellen dat sp.a langs de verkeerde kant blijft staan en dat is een echte schande. Er is een te grote afstand tussen de bestuurders en de burgers, maar de rekening zal volgen bij de volgende verkiezingen. De afkeer tegenover de politiek wordt bij de mensen steeds groter." Diane Van Cauter (ACV) zegt dat het stadsbestuur "een grote middelvinger uitsteekt naar alle mensen die gingen stemmen". Volgens haar is de beslissing "absoluut niet democratisch". "Het zou een hoogdag voor de democratie moeten zijn, maar het is het tegenovergestelde geworden." Op de vraag of er acties volgen, antwoordden de vakbondslui dat er spoedig overleg volgt met de leden.