Meer vertrouwen in koning Filip

Nederlandstaligen hebben opvallend meer vertrouwen in Filip als koning dan twee maanden geleden. Dat is het opmerkelijke resultaat van De Grote Peiling die VTM NIEUWS en De Morgen lieten uitvoeren. In juni zei nog amper de helft (42 procent) vertrouwen te hebben in Filip als Koning der Belgen. In augustus is dat percentage gestegen tot 59 procent. Ook bij de Franstaligen stijgt het vertrouwen in koning Filip (van 65 naar 82 procent). De kroning heeft dus duidelijk een invloed gehad op het vertrouwen van de Belgen in Filip.

 

Wat in tussentijd niet veranderd is, is de mening van de Belgen over de rol die koning Filip moet spelen bij de vorming van de federale regering. 45 procent van de Nederlandstaligen vindt dat koning Filip bij de regeringsvorming formateurs en informateurs moet aanwijzen. Onder de Franstaligen is het draagvlak daarvoor veel groter (80 procent).

Symboolfunctie

Meer Nederlandstaligen zijn er ook voorstander van geworden dat de huidige bevoegdheden van de koning niet veranderen. Uit de peiling die onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS en De Morgen uivoerde, blijkt dat nu 39 procent van de Nederlandstaligen niet willen dat de bevoegdheden van koning veranderen. In juni was dat nog 31 procent. Ook onder Franstaligen blijft het draagvlak groeien om de bevoegdheden van de koning niet te veranderen (van 66 naar 75 procent).

Minder mensen zijn nu voor een symbolische functie voor de koning. In juni was nog bijna de helft van de Nederlandstaligen (48 procent) hier voorstander van. In augustus was hun aantal gedaald tot 43 procent. Bij de Franstaligen daalde het aantal voorstanders van een symbolische functie van 21 naar 13 procent. Het aantal Belgen dat voorstander is van een republiek is nagenoeg gelijk gebleven.