“Leerkrachten beter vormen over pesten”

Vooral kinderen van 10 à 11 jaar worden gepest. Dat komt volgens expert Guy Deboutte omdat kinderen net rond die leeftijd losser komen van hun ouders. Ze staan meer op zichzelf, terwijl ze net dan veel geconfronteerd worden met leeftijdsgenoten op school. Sommige vinden dat beangstigend en trekken zich terug. Zij worden dan vaak geviseerd.
Vanaf 14 jaar is er een daling te merken in de cijfers. Dat heeft te maken met het feit dat de jongeren dan andere en vaak ook kleinere vriendengroepen krijgen. Groepen die meer aansluiten bij hun identiteit.
Om het pesten aan te pakken is er nog veel werk. Volgens Deboutte is er een globale aanpak nodig en moet er vooral veel meer ingezet worden op de vorming van leerkrachten. Zij moeten meer vaardigheden aangeleerd krijgen om pesten sneller te herkennen en om er sneller over te communiceren.