Steeds meer mannen werkloos

De werkloosheid bij mannen stijgt. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. 

In juli waren er 2117 meer werklozen met een uitkering dan in juli vorig jaar. Vooral bij de mannen vallen er klappen. Daar kwamen er 2,9% meer werklozen bij. De werkloosheid bij de vrouwen daarentegen daalde met 2,3%.

Ons land telt op dit moment meer mannelijke dan vrouwelijke volledig werklozen, met respectievelijk 231.283 mannen tegenover 189.066 vrouwen. Daarmee vertegenwoordigen de mannen 55% van de populatie van de volledig werklozen.

In Vlaanderen stijgt de werkloosheid meer dan in Wallonië. Bij deze laatste is er bijna een status quo en in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest is er zelf een lichte daling. De werkloosheid steeg bij jongeren – 25 jaar iets meer (1,2%) dan bij 50-plussers (1%).