Duizenden criminelen kopen vervolging af

Criminelen hebben vorig jaar in bijna 6.700 strafzaken hun vervolging kunnen afkopen. Ze betalen dan een som geld en hoeven in ruil niet meer voor de rechter te verschijnen. De meeste minnelijke schikkingen hadden betrekking op zaken rond het verstoren van de openbare orde (2.283) en gewone diefstal (1.364).

De wet op de minnelijke schikkingen werd twee jaar geleden nog uitgebreid, vooral om fraudeurs efficiënter te kunnen bestraffen en de verjaring van dergelijke dossiers tegen te gaan. Maar criminelen kopen dus niet enkel bij financiële zaken hun vervolging af. Vorig jaar ging het onder meer om zaken met zware diefstallen (63), opzettelijke slagen en verwondingen (182), drugs of doping (1.233) en zelfs feiten van aanranding en verkrachting (4). In amper elf gevallen ging het ook effectief om financiële strafzaken.