Problemen garantie zonnepanelen

Door een crisis in de zonnepanelensector dreigen duizenden eigenaars van zonnepanelen in problemen te komen met de garantie op hun installatie.

"Heel wat installateurs zijn failliet gegaan of gestopt", zegt Alex Polfliet van de sectororganisatie PV Vlaanderen. "Mensen met een defecte installatie moeten zich dan wenden tot de producent, maar vaak bevindt die zich in China of Zuid-Korea, als hij ondertussen niet zelf failliet is gegaan". Volgens Polfliet kan dit voor 80 procent van de 220.000 installaties in Vlaanderen problemen opleveren.