Te veel gespijbeld? Schooltoelage terug

Precies 1.389 gezinnen krijgen dezer dagen een brief van het ministerie van Onderwijs in de bus waarin ze worden aangemaand om de schooltoelage van vorig jaar terug te betalen. Reden: hun tienerzoon of –dochter heeft te veel gespijbeld of hun kleuter bleef te veel dagen onwettig afwezig. Dat schrijft De Standaard.

Het ministerie van Onderwijs eist alle studietoelagen terug als leerlingen te veel afwezig zijn. Voor het schooljaar 2008-2009 gebeurde dat nog 366 keer, enkel bij leerlingen uit het middelbaar. Voor het schooljaar 2011-2012 schreef Onderwijs bijna 1.400 gezinnen aan. En opvallend, bij meer dan 600 keer gaat het om kleuters die niet voldoende aanwezig waren.

Elk jaar krijgen ongeveer 330.000 gezinnen een schooltoelage.