Vernietigend rapport over Staatsveiligheid

Het is problematisch dat de Staatsveiligheid zomaar namen van politici en andere personen noemde in een vertrouwelijk onderzoek naar Scientology. Dat staat in een rapport van het Comité I, het orgaan dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten controleert, dat de krant De Morgen kon inkijken.

Alles draait om een vertrouwelijk rapport van de Staatsveiligheid dat in kaart moest brengen hoe organisaties als Scientology, Sahaja Yoga en de Moslimbroederschap instellingen en politici viseren om hun beslissingen te beïnvloeden. In dat rapport, dat in februari gelekt werd, werden ruim 30 politici met naam en toenaam genoemd.

"Het vermelden van namen, of deze nu van politieke mandatarissen of van andere personen zijn, is problematisch. Enerzijds lijkt het niet nodig om namen te vermelden, zelfs niet als het doel is te informeren over bedreigingen die sommige organisaties of sektes kunnen vormen", aldus het Comité I. "Een analyse die in detail beschrijft hoe de politieke mandatarissen of ex-mandatarissen werden benaderd - en of ze gerekruteerd werden of niet - was zinvoller geweest."

Volgens dat comité leiden het ontbreken van een echte inkijk in de gebruikte strategie van Scientology en van een context waarin namen van politici worden genomen, tot de stigmatisering van de genoemde personen.

Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, wil pas reageren als hij het verslag grondig heeft gelezen. Hij wou ook niet kwijt of de kritiek zijn herbenoeming in gevaar brengt.