Vlaamse politici gemiddeld 7 functies

De Vlaamse politici hebben het bijzonder druk. Dat blijkt uit een telling van het aantal mandaten dat ze uitoefenen. Mandaten zijn bestuursfuncties bij verenigingen en bedrijven. Gemiddeld cumuleren Vlaamse politici zeven mandaten, de meeste daarvan onbezoldigd. De politicus met de meeste functies is Jozef Dauwe. Hij combineert maar liefst 59 mandaten.