Gezinsbond: “Te hoge schoolkosten”

Schoolgaande kinderen kosten een gezin een klein fortuin. Van een kleine 400 euro per jaar in het eerste leerjaar, tot bijna 1.300 euro voor een leerling in het zesde middelbaar. En dat zijn alleen de gewone schooluitgaven: boeken en zo. Dikwijls komt daar nog logopedie bij, of een andere therapie. Voor veel ouders is dat niet meer betalen, zegt de Gezinsbond.