Lek in kernreactor Mol

In de onderzoeksreactor van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol heeft zich een lek voorgedaan. Het lek is intussen gedicht. Er kwam geen radioactiviteit vrij. De reactor werd in 1963 in gebruik genomen onder meer voor onderzoeksdoeleinden.

Het lek bevond zich in de leidingen van het koelwater. Het water vloeide naar de privéweg van het studiecentrum. Uit voorzorg sloot de politie de weg af en ook de training van een nabijgelegen hockeyclub werd stilgelegd.