Neemt de postbode uw meterstand op?

Johnny Thijs, de topman van bpost, wil postbodes inschakelen om diensten uit te voeren voor verzekeraars, watermaatschappijen en energieleveranciers.

"Veel bedrijven hebben het fysieke contact met de klant verloren of bewust teruggeschroefd om budgettaire redenen", zegt Thijs. "We bieden hen het contact aan met al hun klanten in België. Verzekeraars kunnen postbodes inschakelen om vaststellingen te doen bij hun klanten. En onze postbodes kunnen meteropnames uitvoeren."

Volgens Thijs zitten sommige projecten zelfs al in een proeffase. "Ik hoop dat we ze volgend jaar kunnen uitrollen. De hamvraag is: slagen we erin de betrokken ondernemingen te overtuigen?"

De uitbreiding van het takenpakket van de postbodes kan voor de socialistische en liberale vakbonden als hiermee de werkgelegenheid bij de post wordt gegarandeerd. Het kan niet de bedoeling zijn om alleen maar meer winst te maken. Voorts vragen de bonden dat de postbodes de nodige opleiding krijgen voor de uitbreiding van hun takenpakket.