Herstructureringen eisten al 6720 jobs

Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn in ons land al 6720 jobs gesneuveld door grote herstructureringen, zoals bij ArcelorMittal in Luik en Caterpillar in Charleroi. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Werkgelegenheid over het aantal collectieve ontslagen, meldt De Standaard. De cijfers zijn heel wat slechter dan de vorige jaren. De collectieve ontslagen in Luik en Charleroi hebben voor een trendbreuk gezorgd. Voor eerst sinds de FOD Werkgelegenheid in 2009 begon met het publiceren van deze cijfers, vielen de meeste collectieve ontslagen in Wallonië en niet in Vlaanderen.