Speciale escorte voor Boudewijn

Vandaag twinitg jaar geleden werd in Brussel de generale repetitie gehouden voor de begrafenisstoet van de overleden Koning Boudewijn. Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht van Laken naar het paleis in Brussel waar de mensen hem nog konden groeten. De stoet werd begeleid door het Koninklijk Escorte te paard. Eén van de ruiters van toen zegt dat het voor hem een heel emotionele dag was.