Steeds minder schoenmakers

Er zijn steeds minder schoenmakers in ons land. Op amper tien jaar tijd daalde het aantal zelfstandige schoenmakers van 344 naar 227. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Graydon die Unizo kon inkijken. Dat schrijft De Zondag.

Per vijf gemeenten in ons land zijn er nog maar twee schoenmakers. "De wegwerpmentaliteit die lange tijd heerste, zorgde voor een terugval van het beroep. Daarnaast werden ook de opleidingen tot schoenmaker schaars", zegt Unizo. "Nu stellen we evenwel vast dat de schoenmakers, die nog aan de slag zijn, steeds meer werk krijgen. En dat is te wijten aan de crisis. Mensen denken twee keer na vooraleer ze hun schoenen weggooien. Ook sokken, kleding en zelfs huishoudtoestellen worden vaker hersteld dan vroeger".

Unizo is vorig jaar gestart met enkele opleidingen tot schoenmaker. In juni studeerde de eerste lichting van nieuwe schoenmakers af.