“Repatriëring was lang wachten”

Exact twintig jaar geleden is het lichaam van Koning Boudewijn gerepatrieerd. De vorst was 's avonds gestorven in Spanje. De volgende ochtend vertrok al heel vroeg een lege Boeing om het stoffelijk overschot op te halen. Het was lang wachten, want pas iets voor middernacht kwam het vliegtuig terug, met Koningin Fabiola en met toen nog prins Albert. De zendingsoverste van toen doet het relaas van die dag.