"Vriendin wist niets van geldproblemen"

Irina, de vriendin van de 29-jarige verdachte van de moord op Aurore Ruyffelaere, heeft nooit gemerkt dat haar vriend Andrej G. financiële problemen had. De ouders van de vrouw hebben een verklaring verspreid, en willen verder met rust gelaten worden. De brief werd opgesteld voor bekend werd dat de man zelfmoord had proberen plegen in de gevangenis.

"Wij, ouders van Irina (vriendin van Andrej G., de verdachte in de moord op Aurore) en Irina zelf hebben in het buitenland met verbazing, verstomming, en afgrijzen kennis genomen van de vreselijke feiten gepleegd in Gent. (…)

"In eerste instantie wensen wij ons intens medeleven te betuigen aan de ouders en familie van Aurore voor het verlies van hun dierbare dochter, vermoedelijk vermoord door een man die wij amper hebben gekend. Irina heeft Andrej ongeveer een jaar geleden leren kennen en is zes maand geleden met hem gaan samenwonen.

Wijzelf hebben vanaf Kerstmis Andrej een tiental keer bij ons thuis ontvangen. Hij kwam ons als een zeer beleefde, correcte, verzorgde en verstandige jongeman over. Hij had vast werk en kluste nog wat bij in het weekend. Het kwam ons voor dat hij een man was die het werk niet schuwde en in eender welke discussieonderwerp een mondje kon meepraten.

Wij merkten eveneens dat hij Irina op handen droeg en altijd zéér attent was voor haar. Met de beste wil van de wereld kunnen wij niets negatiefs over hem vertellen en dat beamen ook mijn eigen kinderen en entourage. Wij zagen een gelukkige Irina naast hem en dat was voor ons geruststellend." (…)

“In de tijd dat Irina samen was met Andrej heeft zij hem ervaren als een lieve, zachte en zeer attentvolle man. Nooit viel er een hard woord tussen hen. Hij vertrok dagelijks naar zijn werk en kwam 's avonds met bestofte werkkledij terug thuis. Gezien Irina wachtte op het begin van het schooljaar en Andrej geen vakantie kon nemen op het moment dat wij met verlof vertrokken, kwam Irina met ons mee naar het zuiden."

Irina had nooit gemerkt dat haar vriend geldproblemen had, wat als mogelijk motief naar voren wordt geschoven. "Had hij financiële problemen? Irina heeft daar nooit iets van opgemerkt noch geweten en heeft hem dikwijls gevraagd of alles financieel OK was omdat hij elk voorstel van Irina tot participatie in huur of huishoudkosten weigerde", stellen de ouders.

"Irina is ingestort, eet niets en wil niemand zien of horen. Haar mama slaagt er amper in haar wat steun te geven en ik moet het hoofd koel houden. En ondertussen denken wij aan Aurore, aan haar ouders, aan haar familie die nog een groter drama moeten verwerken. Wij vernemen dat Andrej alles ontkent en daarbij hebben wij maar één conclusie: indien hij onschuldig is moet hij het bewijzen; indien hij schuldig is, moet hij de passende straf krijgen."