Torfs aan de slag als rector KUleuven

Rik Torfs (57) is vanaf vandaag rector van de KU Leuven. Normaal gebeurt dat met een informele plechtigheid waarbij de uittredende rector de sleutel van de alma mater overdraagt aan zijn opvolger. Maar omdat de vorige rector, Mark Waer, al vroeger met vakantie vertrok, vond dat gebeuren al midden juli plaats.

Torfs is hoogleraar kerkelijk recht en was van juni 2010 tot maart dit jaar senator voor de CD&V. Hij volgt Mark Waer op die zich geen kandidaat meer stelde voor een nieuwe ambtstermijn. In de ultieme stemronde bij de rectorverkiezingen in mei haalde Torfs het met 772 stemmen tegenover 736 voor uittredend vice-rector Karen Maex. De komende vier jaar is hij rector van Vlaanderens' grootste universiteit.

In zijn kiescampagne had Torfs onder meer kritiek op de administratieve overlast waarmee professoren geconfronteerd worden, het primeren van kwantiteit bij het beoordelen van de waarde van onderzoek, het onvoldoende honoreren van inspirerend onderwijs, de regelzuchtige overheid, de te complexe constructie van de Associatie KU Leuven, de afbrokkelende maatschappelijke positie van de universiteit enz.

In een gesprek met Belga benadrukte Torfs dat hij prioritair werk wil maken van meer openbaarheid van bestuur om iedereen meer te betrekken bij de besluitvorming. Tegelijk pleit hij voor een grotere deelname van de universiteit aan het maatschappelijke debat. Torfs wil ook meer aandacht voor onderwijs, hoe die bijvoorbeeld het kritisch denken van studenten meer kan stimuleren.