Loterij zet meer mystery shoppers in

De Nationale Loterij gaat voortaan het hele jaar door controleren of de verkooppunten hun producten niet verkopen aan minderjarigen. Vroeger gebeurde dat enkel in de zomermaanden. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vraagt intussen dat de controles zouden gebeuren door kinderen waarvan het duidelijk is dat ze jonger dan achttien zijn.

De verkoop van kansspelen aan minderjarigen is verboden in België. Daarom voerde de Nationale Loterij elke zomer controles uit met 'mystery shoppers', die moesten controleren of de verkooppunten een identiteitsbewijs vroegen. Het verbod is duidelijk aangegeven in elk verkooppunt. "Op vraag van de sector gebeuren die controles voortaan het hele jaar door", zegt Stefanie Gelaude van de Loterij. Er zullen nog steeds 1.600 controles per jaar worden uitgevoerd, maar nu dus gespreid over elk kwartaal. Recidivisten worden bovendien niet meer automatisch herkeurd." Ook het boetesysteem werd herzien. Wie één inbreuk pleegt, verliest voortaan tien procent van zijn gemiddelde weekomzet, wie er twee pleegt twintig procent, enzovoort. De opbrengst van die boetes wordt geïnvesteerd in sensibilisering.

Het NSZ dringt er bij de Loterij op aan om de controles uit te voeren met duidelijk minderjarig ogende jongeren. "De voorbije jaren werden ook ouder uitziende jongeren ingezet, wat heel wat ongenoegen opleverde bij de krantenwinkelhouders", stelt het Syndicaat. "Ook daar wordt rekening mee gehouden", aldus Gelaude. "De nieuwe mystery shoppers komen voor een jury die het unaniem eens moet zijn dat de kandidaten er jonger dan achttien uitzien."