EU buist Belgisch mindervalidenbeleid

Het Europees Comité voor Sociale Rechten, de hoogste instantie die controleert of de sociale rechten van EU-burgers worden gerespecteerd, tikt de Belgische overheid op de vingers omdat er onvoldoende opvang is voor personen met een handicap. Dankzij de veroordeling kunnen ouders die geen opvang voor hun kind vinden, nu makkelijker dwangsommen eisen.

"Door het tekort aan opvang voor mensen met een handicap belanden veel Belgische gezinnen in problematische situaties.", stelt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Daarmee halen verschillende Belgische belangenverenigingen in Straatsburg hun gelijk. Zij menen dat de staat en de gewesten te weinig doen om opvang en begeleiding te voorzien. In Vlaanderen alleen al wachten 22.000 personen met een handicap op een plaats in een instelling of een andere oplossing.

Het Europees Comité oordeelt dat mensen met een handicap te lang moeten wachten op een plaats in een instelling of op het persoonsgebonden assistentiebudget waarmee ze hun zorg zelf kunnen betalen. De Belgische federale en regionale overheden, die vóór de beslissing gehoord zijn door het Comité, verdedigen zich door te stellen dat er door de crisis te weinig geld is om de budgetten voor welzijnsdiensten te verhogen. Die argumentatie noemt het Comité echter "onaanvaardbaar".

Snelle maatregelen kan het Europees Comité voor Sociale Rechten met deze uitspraak niet afdwingen. Het is vooral een morele veroordeling, en het zet politieke druk.